Thema: Fiscale rechtsbescherming

Fiscale rechtsbescherming staat in het middelpunt van de belangstelling. De kinderopvangtoeslagaffaire heeft het gebrek aan rechtsbescherming overduidelijk bewezen. 

  • Waar moet de burger zijn recht halen als de overheid een bedreiging vormt? 
  • In hoeverre speelt de menselijke maat een rol bij massale fiscale processen?
  • Dient de wetgever hiermee rekening te houden, bijvoorbeeld door meer doordacht gebruik te maken van de hardheidsclausule?
  • In welke mate spelen beginselen van behoorlijk bestuur hierbij een rol?

In het onlangs uitgebrachte rapport van de Adviescommissie praktische rechtsbescherming in belastingzaken komen veel van deze onderwerpen aan bod. Maar zijn de aanbevelingen van deze commissie wel uitvoerbaar? Ontbreken er in dit rapport nog wenselijke aanbevelingen?

Drie deskundigen geven tijdens het WFR Fiscaal Café hun visie hierop in korte inleidingen, waarna er een debat is met het panel. De discussie staat onder leiding van prof. dr. Peter Essers.

Programma

16.10 uur Ontvangst in virtuele wachtruimte
16.15 uur Start Livestream vanuit Nieuwspoort
16.20 uur Inleidingen

  • 'De toegang van de burger tot de Belastingdienst en de rechter'Rosery Niessen-Cobben
  • '(Het ontbreken van) de menselijke maat in het kader van de fiscale rechtsbescherming'Arnaud Booij 
  • 'De Hoge Raad als enige fiscale rechter'Guido de Bont

16.50 uur Vrij debat
17.30 uur Afronding

PE-punten

Voor deze livestream is 1,5 PE-punt aangevraagd bij het RB. Wij zijn van oordeel dat de online sessie voor 1 uur kan worden ingebracht bij het NOB.

 


Livestream terugkijken

Wil je deze editie terugkijken? Op TaxLive vind je het (video)verslag van de livestream. Je kunt hier ook de slides en stellingen van de inleiders downloaden.    

Livestream terugkijken op TaxLive 

Sprekers

Mr. dr. Rosery Niessen-Cobben

Tax Litigator bij RSM Netherlands Belastingadviseurs N.V.

Mr. dr. Arnaud Booij

Fiscaal advocaat, Mfn-Registermediator en verbonden aan Universiteit Leiden

Prof. mr. Guido de Bont

De Bont Advocaten en hoogleraar formeel belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Panel

Mr. Frank Herreveld

Partner & Tax Advisor bij Herreveld Van Sprundel & Partners B.V.

Mr. Khadija Bozia

Advocaat-belastingkundige bij BNB Fiscale advocatuur