Voorkom aangiftestress, download de checklist en deel hem met je klant!

De checklist bestaat uit 4 pagina’s met duidelijke vragen, checkpoints en invulvelden. Stuur deze naar al jouw klanten en ontvang tijdig de juiste gegevens om de aangiften over 2020 in te dienen.

Meer gemak voor jou en voor je klanten

  • Help al jouw klanten met het aanleveren van de juiste gegevens

  • Aangiften op tijd en correct aanleveren bij de Belastingdienst volgens het inleverschema

  • Verminder aangiftestress op je kantoor in drukke tijden en werk efficiënter

Digitaal in te vullen
De checklist is ook digitaal in te vullen. Je klant kan gegevens in de pdf invullen, opslaan en direct per e-mail retour sturen.


Download de gratis checklist

Vul je gegevens in en ontvang direct – kosteloos - de Checklist Belastingaangifte 2020