Alle Wetgeving in wording op een rij? 
Na Prinsjesdag 2021 vind je ze op deze pagina!

 

Als fiscalist wil je direct inzicht in de voorgenomen wijzigingen uit het nieuwe Belastingplan. Zodra de nieuwe plannen bekend zijn, vind je in Navigator hoe een voorgestelde versie van een wetsartikel eruit ziet met 'Wetgeving in Wording'. Zodra de tekst van het wetsvoorstel wijzigt door een nota van wijziging of een amendement, dan wordt deze ook direct in Navigator bijgewerkt. Na Prinsjesdag vullen we onderstaande tabel met alle voorgestelde fiscale wetgeving. Vanaf dan kom je via een verwijzing razendsnel in Navigator op de gewenst plek met de voorgestelde wettekst. Zo heb je in één oogopslag een compleet en helder beeld van de voorgenomen wijzigingen zodat je als fiscalist je klanten optimaal en proactief kunt informeren.

 

Hoe werkt ‘Wetgeving in wording’ in Navigator?

Klik hier voor een uitleg over het raadplegen van ‘Wetgeving in wording’ in Navigator.

 

Onderstaande tabel wordt na Prinsjesdag 2021 z.s.m. bijgewerkt.

 

OmschrijvingArtikel
Wet inkomstenbelasting 2001
Wet op de loonbelasting 1965
Wet op de vennootschapsbelasting 1970
Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
Invorderingswet 1990
Wet op belastingen van rechtsverkeer
Algemene wet inzake rijksbelastingen
Wet bevordering eigenwoningbezit
Wet maatregelen woningmarkt 2014 II
Woningwet
Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
Wet bankenbelasting
Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
Wet belastingen op milieugrondslag
Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie
Natuurschoonwet 1928
Wet kinderopvang
Wet op de zorgtoeslag
Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
Wet op het kindgebonden budget
Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945
Wet milieubeheer
Algemene wet bestuursrecht
Wet op de rechtsbijstand
Wet bedrijfsleven 2019
Mijnbouwwet
Wet bronbelasting 2021
Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
Successiewet 1956